ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2564