แผนกอิเล็คทรอนิกส์

DSCF2849

นายพิพัฒพงศ์  บุญสุข 
หัวหน้าแผนก

DSCF2983

นายบุญมาก  สายทะเล

DSCF2725

นายนรา  ศรีสวัสดิ์

DSCF2775

นายธไนศวรรย์  พันแสน