แผนกโยธา

DSCF2951

ว่าที่รท.สุรพงษ์  ดีพิมาย 
หัวหน้าแผนกช่างโยธา

unnamed

นายวัชระ  เขียวกลม

DSCF2911

นายธวัชชัย  เสริมศรี
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา