รูปปราสาทศีขรภูมิ

สีประจำวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ (น้ำเงิน เหลือง)

ดอกไม้ประจำวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)